Cổng đá

Cổng đá đẹp

Cổng đá thường được sử dụng nhiều ở các khu lăng mộ, các cổng làng, cổng các đình chùa …
Cổng đá có nhiều mẫu mã và kích thước khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Cổng làng nghề đá Ninh Vân Ninh Bình
Cổng làng nghề đá Ninh Vân Ninh Bình
Cổng Tam Quan Đá
Cổng Tam Quan Đá
Mẫu cổng chùa bằng đá
Mẫu cổng chùa bằng đá

Cổng bằng đá có loại nguyên khối nhưng cũng có loại ốp bên ngoài.
Cơ sở chúng tôi chuyên sản xuất các loại cột đá vuông, cột đá tròn, và các loại cổng đá đẹp.