mộ đá ninh bình với nhiều mẫu mã đa dạng. Ngoài những sản phẩm về mộ đá cơ sở chúng tôi còn chế tác nhiều kiểu mẫu chân tảng đá dùng kê cột nhà