Mộ bát giác bằng đá

Mộ bát giác đá là mộ làm bằng những khối đá ghép lại với nhau, nếu kích mộ nhỏ có thể làm liền khối và chạm hoa văn xung quanh.

Giá mộ đá bát giác tùy thuộc vào kích thước và kiểu dáng từ đó mới tính được khối lượng đá và công chạm hoa văn, khoảng cách và vị trí lắp đặt cũng ảnh hưởng nhiều tới giá mộ đá