Sử tử đá

Chuyên chế tác sư tử đá từ đá xanh tự nhiên nguyên khối với đầy đủ kích thước , nhiều mẫu mã đa dạng.
Báo giá sư tử đá trắng , đá vàng , đá xanh đen vận chuyển toàn quốc.

Sư tử đầu cột cổng ( loại nhỏ )

Sư tử bằng đá trắng

Sư tử đá xanh tự nhiên